• By:Durham Brand & Co   发布日期:2017-04-06

  • 昨日头条樱桃水煮啤酒

      当前位置:欧莱凯主站 > 图库素材 > 包装设计

  昨日头条樱桃水煮啤酒封面大图
 • 国家交响乐团手册设计 上一篇  
 •  下一篇   Electric Hypercar电动超车

 • 昨日头条樱桃水煮啤酒

  9 张  昨日头条樱桃水煮啤酒  : 955805  

  ↗ 包装设计 

    2017-04-06

  温哥华Faculty Brewing-啤酒包装设计

  13 张  温哥华Faculty Brewing-啤酒包装设计  : 953994  

  ↗ 包装设计 

    2016-09-29

  Bier Herr Brewery-复古啤酒包装设计

  11 张  Bier Herr Brewery-复古啤酒包装设计  : 953900  

  ↗ 包装设计 

    2016-09-25

  Sanfrutos啤酒平面广告

  3 张  Sanfrutos啤酒平面广告  : 952512  

  ↗ 平面设计 

    2016-05-13

  高清晰啤酒杯绿麦壁纸

  1 张  高清晰啤酒杯绿麦壁纸  : 945214  

  ↗ 艺术摄影 

    2015-05-18

  2015嘉士伯啤酒平面广告

  1 张  2015嘉士伯啤酒平面广告  : 943134  

  ↗ 平面设计 

    2015-03-31

  四杯大啤酒

  1 张  四杯大啤酒  : 926721  

  ↗ 艺术摄影 

    2013-08-30


  瑞典Before & After清爽啤酒包装设计

  6 张  瑞典Before & After清爽啤酒包装设计  : 916115  

  ↗ 包装设计 

    2012-09-21

  Gaffel Kölsch啤酒包装

  6 张  Gaffel Kölsch啤酒包装  : 911846  

  ↗ 包装设计 

    2012-06-05

  国外Brahma啤酒厂商宣传广告欣赏

  8 张  国外Brahma啤酒厂商宣传广告欣赏  : 35025  

  ↗ 平面设计 

    2009-09-17

  09国际最新啤酒包装与标签设计欣赏

  22 张  09国际最新啤酒包装与标签设计欣赏  : 17420  

  ↗ 包装设计 

    2009-03-24

  明亮黑色磨砂质感的酒标

  6 张  明亮黑色磨砂质感的酒标  : 956915  

  ↗ 包装设计 

    2017-05-26

  少糖更火了-Gran Stead饮料平面广告

  3 张  少糖更火了-Gran Stead饮料平面广告  : 951809  

  ↗ 平面设计 

    2016-03-24

  Ocean Drive海滨大道酒店

  5 张  Ocean Drive海滨大道酒店  : 938214  

  ↗ 家居建筑 

    2014-10-18

  倒过来的酒杯

  1 张  倒过来的酒杯  : 924341  

  ↗ 艺术摄影 

    2013-06-21

  葡萄酒零售商创意专卖店设计

  12 张  葡萄酒零售商创意专卖店设计  : 921171  

  ↗ 家居建筑 

    2013-03-16

  国外优秀红酒瓶贴标签设计

  20 张  国外优秀红酒瓶贴标签设计  : 6669  

  ↗ 包装设计 

    2008-08-23