• By: Hongseok Seo√   发布日期:2017-04-16
  • 点击查看Hongseok Seo艺术家的简介与全部作品
   Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器

      当前位置:欧莱凯主站 > 图库素材 > 工业设计

     智能手机消毒器将肮脏的手机以胶囊形式连接到一个概念产品中, 轻触按钮使用指示灯显示运行状态,有点像微波炉。(程序自动翻译,难免有错误!)

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器封面大图

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174781

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174780

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174779

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174778

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174777

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174776

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174775

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174774

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174773

  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器---酷图编号1174772


 • 维多利亚・贝克汉姆-Elle英国-史诗般的黑白人 上一篇  
 •  下一篇   娜奥米・坎贝尔-Sorbet杂志

 • Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器

  11 张  Phone sterilizer_Link-电话手机灭菌器  : 955992  

  ↗ 工业设计 

    2017-04-16


  Refah Bank金融银行平面广告

  2 张  Refah Bank金融银行平面广告  : 951453  

  ↗ 平面设计 

    2016-02-25

  摩托罗拉EDGE手机设计

  7 张  摩托罗拉EDGE手机设计  : 946256  

  ↗ 工业设计 

    2015-06-20

  谷歌Nexus音乐手机配件

  13 张  谷歌Nexus音乐手机配件  : 931103  

  ↗ 工业设计 

    2014-01-27

  Mango-iphone5手机底座设计

  4 张  Mango-iphone5手机底座设计  : 924381  

  ↗ 工业设计 

    2013-06-22

  Iphone智能手机支架浏览

  8 张  Iphone智能手机支架浏览  : 909470  

  ↗ 工业设计 

    2012-03-07

  意大利DORODESIGN工作室-苹果iphone4手机

  6 张  意大利DORODESIGN工作室-苹果iphone4手机  : 906145  

  ↗ 工业设计 

    2011-11-03

  HTC Evo 4G手机工业设计欣赏

  16 张  HTC Evo 4G手机工业设计欣赏  : 904043  

  ↗ 工业设计 

    2011-07-22

  欧美漂亮手机美女界面设计欣赏

  4 张  欧美漂亮手机美女界面设计欣赏  : 57947  

  ↗ 平面设计 

    2010-11-29

  Movies Now on Your iPhone手机创意广告

  2 张  Movies Now on Your iPhone手机创意广告  : 56513  

  ↗ 平面设计 

    2010-08-17


  无印良品超声波加湿器

  7 张  无印良品超声波加湿器  : 956771  

  ↗ 工业设计 

    2017-05-19

  BOON-加湿香味散发器

  10 张  BOON-加湿香味散发器  : 954628  

  ↗ 工业设计 

    2016-11-23

  离散瓶形的桌面加湿器

  5 张  离散瓶形的桌面加湿器  : 909049  

  ↗ 工业设计 

    2012-02-22

  吸尘器设计-来自大自然的启发

  8 张  吸尘器设计-来自大自然的启发  : 937257  

  ↗ 工业设计 

    2014-09-15