Smart Home-智能家居产品系列

7 张  Smart Home-智能家居产品系列  : 961711  

↗ 工业设计 

  2018-04-19

Oi Furniture家居产品平面广告

1 张  Oi Furniture家居产品平面广告  : 936057  

↗ 平面设计 

  2014-08-01


Merchant-家居用品品牌精品

9 张  Merchant-家居用品品牌精品  : 964007  

↗ UI设计 

  2018-08-02

整洁的软木办公桌家居用品系列

6 张  整洁的软木办公桌家居用品系列  : 941913  

↗ 工业设计 

  2015-02-11

甜蜜的家-家居用品

10 张  甜蜜的家-家居用品  : 937639  

↗ 工业设计 

  2014-09-26

古怪的家居用品-英国设计师作品

9 张  古怪的家居用品-英国设计师作品  : 907265  

↗ 工业设计 

  2011-12-15

Dezeen十年-家居用品和室内装饰

5 张  Dezeen十年-家居用品和室内装饰  : 907142  

↗ 家居建筑 

  2011-12-09

ECOSPΛ-ID化妆品公司的品牌重塑

21 张  ECOSPΛ-ID化妆品公司的品牌重塑  : 964362  

↗ 艺术摄影 

  2018-08-20

来自印度市场的优雅Iyura护肤品系列

8 张  来自印度市场的优雅Iyura护肤品系列  : 962821  

↗ 包装设计 

  2018-06-01

Ice Therapy-冰疗保持你的脸

7 张  Ice Therapy-冰疗保持你的脸  : 962753  

↗ 包装设计 

  2018-05-29

Banyan Tree Essentials-榕树精华

26 张  Banyan Tree Essentials-榕树精华  : 961252  

↗ UI设计 

  2018-04-01

UNDER THE CHIMNEY-香水

8 张  UNDER THE CHIMNEY-香水  : 960381  

↗ 包装设计 

  2018-01-28

LUSH-美容护肤品时尚设计

11 张  LUSH-美容护肤品时尚设计  : 956103  

↗ 包装设计 

  2017-04-20

FoodSpa-重新设计的排毒产品

8 张  FoodSpa-重新设计的排毒产品  : 967156  

↗ 包装设计 

  2018-12-19

全新2787新皮肤香水

6 张  全新2787新皮肤香水  : 965814  

↗ 包装设计 

  2018-10-17

System Akvile德国护肤品牌时尚包装设计

10 张  System Akvile德国护肤品牌时尚包装设计  : 965755  

↗ 艺术摄影 

  2018-10-14

优雅配色方案和俏皮排版的睫毛包装

7 张  优雅配色方案和俏皮排版的睫毛包装  : 961558  

↗ 包装设计 

  2018-04-13

KY护肤品平面广告

3 张  KY护肤品平面广告  : 933757  

↗ 平面设计 

  2014-05-25

Rationale整形外科美容产品包装

5 张  Rationale整形外科美容产品包装  : 917673  

↗ 包装设计 

  2012-11-14