Delta-包含三角洲故事的香水

6 张  Delta-包含三角洲故事的香水  : 966053  

↗ 包装设计 

  2018-10-28

全新2787新皮肤香水

6 张  全新2787新皮肤香水  : 965814  

↗ 包装设计 

  2018-10-17

Instagram定义你的气味

8 张  Instagram定义你的气味  : 964747  

↗ 包装设计 

  2018-09-06

带有有机感的概念香水

10 张  带有有机感的概念香水  : 963994  

↗ 包装设计 

  2018-08-01

Sniffy儿童香水

9 张  Sniffy儿童香水  : 963878  

↗ 包装设计 

  2018-07-27


谷物的旅程-家面包店嗅觉设计

8 张  谷物的旅程-家面包店嗅觉设计  : 956567  

↗ UI设计 

  2017-05-11

六香水包装-荣获戛纳设计狮子

5 张  六香水包装-荣获戛纳设计狮子  : 917428  

↗ 包装设计 

  2012-11-06

阿根廷Diuco香水包装

3 张  阿根廷Diuco香水包装  : 902548  

↗ 包装设计 

  2011-04-26